Σχετικά με εμάς

Από το 2012, η Crowdpolicy αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με χρήση μεθόδων και τεχνικών crowdsourcing.

H Crowdpolicy παρέχει λύσεις που αποτελούνται από συμβουλευτικές υπηρεσίες και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων με σκοπό την ενεργοποίηση της συνεργασίας μεταξύ ατόμων, οργανισμών και εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα, η Crowdpolicy αναπτύσσει πλατφόρμες και εφαρμογές που ενεργοποιούν τους πολίτες ή / και το πλήθος για να συμμετέχουν σε συλλογικές διαδικασίες, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία και τη δημοκρατία. Επιπλέον, οι λύσεις αυτές στοχεύουν στη δημιουργία μεθοδολογικών εργαλείων και εφαρμογών, για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή υφιστάμενων, προσφέροντας διαδραστικές υπηρεσίες και εφαρμογές φιλικές προς το χρήστη και χρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες, με έμφαση στη βέλτιστη οργάνωση των σχετικών πληροφοριών και την παραγωγή γνώσης σε ένα κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται.

Τα στελέχη της ομάδας μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων (όπως οι πλατφόρμες, συστήματα παρακολούθησης, συστήματα ανοιχτών δεδομένων και άλλα). Επιπλέον, η Crowdpolicy χρησιμοποιεί εργαλεία ανοικτού κώδικα και δημιουργεί πλατφόρμες ανοικτού κώδικα για την παροχή ανοιχτών δεδομένων στους πολίτες.