Λύσεις για Δήμους

smartcities image

Εισαγωγή

Η Crowdpolicy διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι υπηρεσίες μας παρέχουν ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της συμμετοχής και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε Δήμους παρέχουμε:

 • Ψηφιακά πληροφοριακά συστήματα για την οργάνωση των επιχειρησιακών θεμάτων των Δήμων και την προώθηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ανοικτά δεδομένα, διαχείριση δωρεών, crowdfunding, διαβουλεύσεις, καταγραφή προβλημάτων δημοτών και προτάσεων κ.ά.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση του αναπτυξιακού πλάνου έργων του Δήμου με τη συμμετοχή των πολιτών κατά τη φάση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των δράσεων και έργων, με χρήση ψηφιακών συμμετοχικών συστημάτων.

Βασικοί στόχοι της προσέγγισής μας είναι:

 • Μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των καθημερινών συναλλαγών των πολιτών
 • Λειτουργία προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη Δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση
 • Αστική Ανάπλαση
 • Αποτελεσματική επικοινωνία για το έργο των Δήμου
 • Συμμετοχή των πολιτών και ανάδραση
 • Ανάπτυξη ευκαιριών χρηματοδότησης από Ε.Ε. ή/και άλλους πόρους.
 • Καινοτομία σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η καταπολέμηση της ανεργίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας και το skill development

Social Wi-Fi

Η υπηρεσία Social Wi-Fi απευθύνεται σε Δήμους και Τοπικές Κοινότητες. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία κοινότητας συντήρησης και επέκτασης (community building) από τους ίδιους τους Δημότες. Η τεχνολογία που χρησιμοποείται επιτρέπει την εύκολη και άμεση επέκταση του δικτύου, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με την απλή τοποθέτηση και ρευματοδότηση ενός κόμβου που βρίσκεται σε ακτίνα λήψης με το δίκτυο. Για παράδειγμα, δίκτυα που αναπτύσσονται σε κεντρικά σημεία του Δήμου μπορούν εύκολα να επεκταθούν προς την ευρύτερη περιοχή κινητοποιώντας κατοίκους ή επιχειρήσεις, οι οποίοι θα τοποθετήσουν στο μπαλκόνι ή την ταράτσα τους έναν κόμβο επέκτασης. Το κόστος του κάθε κόμβου είναι ιδιαίτερα χαμηλό και τοποθετείται με εξαιρετική ευκολία ενώ δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση.

H ανάπτυξη του δικτύου “Social WiFi” σε έναν Δήμο μπορεί μέσω της συμμετοχής των δημοτών στη λειτουργία και επέκτασή του να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, αφού νέοι επιχειρηματίες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να επεκτείνουν την τεχνολογία του “Social WiFi” σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις καινοτομίας και τεχνολογίας, κάτι που θα οδηγήσει σε νέες θέσεις απασχόλησης και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Πλατφόρμα Συμμετοχής και Διαβούλευσης

Κατάλληλα διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την οργάνωση και πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα και τις δράσεις του Δήμου σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και προτεραιοποίησή τους τόσο μέσα στον ίδιο το Δήμο, όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης ο Δήμος προωθεί και ενισχύει την συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν την στρατηγική του, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση. H ηλεκτρονική πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτομικές συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργή συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος εγκαινιάζει τον συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν.

Στην πλατφόρμα καλούνται οι πολίτες, οι δημότες, αλλά και οι επιμέρους συλλογικοί φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων από το Δήμο, έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων  προτάσεων, με στόχο την εκκίνηση ενός εποικοδομητικού διαλόγου πάνω σε ποικίλλες θεματικές που αφορούν το Δήμο και τις παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα Διαβούλευσης αποτελεί, επίσης, το κατεξοχήν εργαλείο για τη διαμόρφωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Έργων και Δράσεων του Δήμου για την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2015 – 2020 και για τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Δείτε περισσότερα:

Πλατφόρμα Δωρεών για Δήμο (Crowdfunding)

Η Crowdpolicy σχεδιάζει και υλοποιεί διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος και αντιστοίχως τη δυνατότητα προσφοράς δωρεών ή προσφορών σε είδος στο Δήμο για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Η πλατφόρμα Crowdfunding προωθεί τη συμμετοχική και ενεργό υποστήριξη του Δήμου από ιδιώτες και άλλους φορείς μέσω της δημόσιας προβολής των στοιχείων των δωρεών, προσφορών και χορηγιών στις οποίες θα προβαίνουν.

Πιο συγκεκριμένα οι δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα Crowdfunding είναι:

 • Δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών σε είδος από δημότες / απόδημους / ιδιωτικούς φορείς.
 • Δυνατότητα δημοσίευσης από το Δήμο, ή από Φορείς του, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορηγία.
 • Δυνατότητα έγκρισης εμφάνισης και αποδοχής δωρεών (εμφάνιση έγκρισής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο).
 • Δυνατότητα εμφάνισης οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των δωρεών (π.χ. φωτογραφίες από εκτελούμενα έργα κ.λπ.).

Η πλατφόρμα Crowdfunding ενσωματώνει και παρουσιάζει καλές πρακτικές που ήδη έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο της χρηματοδότησης από το πλήθος – “crowdfunding” από άλλους φορείς, προς ενημέρωση των δημοτών και παρουσίαση αντίστοιχων εμπειριών υιοθέτησης εργαλείων χρηματοδότησης μέσω crowdfunding από άλλους Φορείς και της αποδοτικότητας των αποτελεσμάτων τους.

Δείτε περισσότερα:

Πλατφόρμα Ιδεών Postit4 (Ideation για Δήμο)

Γράφεις πάνω σε post it.

Εγκρίνεται.

Τα εγκεκριμένα post it γεμίζουν έναν πίνακα στην ίδια σελίδα.

Ο πίνακας γεμίζει όσο υπάρχουν δημοσιεύσεις!

To βασικό χαρακτηριστικό της πλατφόρμας είναι η άμεση και εύκολη συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων που ο Δήμος ή τοπικές κοινότητας πολιτών επιθυμούν να συλλέξουν με έναν μοναδικό τρόπο ο οποίος είναι οικείος σε όλες τις ηλικίες. Αντί λοιπόν να υποβάλλουν κάποιο αίτημα σε κάποια υπηρεσία, μπορούν να δημιουργήσουν ένα postit για το συγκεκριμένο θέμα.

Η ιδέα της άμεσης υποβολής “ΙΔΕΩΝ” από την πλευρά του δημότη για την αλλαγή που θέλει ο ίδιος να δει στην περιοχή του γίνεται με έναν πρωτότυπο, εύκολο, παιχνιδιάρικο τρόπο και με την πεποίθηση ότι μπορεί να συμμετέχει στις αλλαγές και τις αποφάσεις του Δήμου (gamification).

Υποστηρίζει ενεργά την λογική συζήτησης και συμμετοχής των πολιτών με “everyday tasks’ notes” σε postit! Παράλληλα η πλατφόρμα ενσωματώνει μηχανισμούς αξιολόγησης και ανάδειξης της καλύτερης ιδέας.

Στο τέλος της διαδικασίας οι καλύτερες ιδέες που έχουν αναδειχθεί βάσει rating μπορούν να μπουν σε διαδικασία διαβούλευσης για κάποιο διάστημα και η καλύτερη από αυτές να έχει κάποιο reward.

Δείτε περισσότερα:

City Agenda – Αναφορές για προβλήματα με ψηφιακό συμμετοχικό τρόπο.

Ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σε πραγματικό χρόνο από τον υπολογιστή ή το κινητό τους ενδεχόμενα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή τους ή σε κάποιο άλλο σημείο του Δήμου (π.χ. κακοτεχνίες του δρόμου – λακούβες, προβλήματα καθαριότητας ή φθοράς της δημοτικής περιουσίας κλπ) ή να κάνουν προτάσεις για τον κοινό δημόσιο χώρο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την παροχή πληροφοριών και αποστολή αιτημάτων μέσω Chatbot καθώς αξιοποιεί το botakis network της Crowdpolicy.

Οι προτάσεις μπορούν να απεικονίζονται στον χάρτη της περιοχής και υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας από το κοινό ή/και σχολιασμού τους. Υπάρχει ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες του Δήμου και το Γραφείο Δημάρχου.

Μπορείτε να δείτε το λειτουργικό demo:

http://hello.crowdapps.net/city-agenda/

Διαχειριστικό: http://hello.crowdapps.net/city-agenda/login/ (democity / democity)

Chatbot: https://www.messenger.com/t/193315221133062/

Δείτε περισσότερα:

Haidari City Agenda

Διάκριση του Haidari City Agenda (http://haidari-agenda.gr/)  στα Best City Awards http://crowdpolicy.com/blog/company-info/press-releases/diakrisi-haidari-agenda/

Open Data – Πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να καταστεί η Δημόσια Διοίκηση πιο ανοιχτή, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις με τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων (opendata). Τα ανοιχτά δεδομένα έχουν ως βασικούς στόχους την ενίσχυση της διαφάνειας, τη συνεισφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής αγοράς, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και συνακόλουθα περισσότερων θέσεων εργασίας.

Η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων επιτρέπει:

 • Τη διάθεση ανοικτών δεδομένων του Δήμου με έμφαση σε οικονομικά στοιχεία
 • Τη δυνατότητα δημοσίευσης ανοικτών συνόλων δεδομένων (open data sets) όπως μπορεί να είναι γεωγραφικά δεδομένα, τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους, δημοτική συγκοινωνία και άλλα δεδομένα που διαθέτει ο Δήμος
 • Τη δημιουργία κοινότητας ανοικτών δεδομένων από τον ιδιωτικό τομέα και από μέλη της κοινωνίας των πολιτών
 • Τη δημιουργία καλής πρακτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων O-Engine της Crowdpolicy παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης ανοικτών δεδομένων από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου (π.χ λογιστικό σύστημα, προϋπολιγισμός) και επιτρέπει τη δημοσιοποίηση ανοικτών δεδομένων ως σύνολα (open data sets files).

Επιπλέον παρέχει τα εξής:

 • Εμφάνιση δεδομένων σε χάρτες
 • Οπτικοποίηση δεδομένων (διαγράμματα και πίτες)
 • Δυνατότητα σχολιασμού του Δημότη για το προσφερόμενο σύνολο μεταδεδομένων και δυνατότητα αξιολόγησής τους (όπως ποιότητα, χρησιμότητα κλπ)
 • Διεπαφή άντλησης ανοικτών δεδομένων (open api)

Tο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθιερώνει την αρχή της εξ  ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας.  Ο νέος νόμος για τη διάθεση των δημόσιων δεδομένων (4305 – 237 Α’/31.10.2014) δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο τομέα να παρέχει ελεύθερα ή με συνδρομητική πρόσβαση τα δεδομένα του σε ενδιαφερόμενους πολίτες, συλλογικούς, κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις. Στην Crowdpolicy πιστεύουμε στη δυναμική της αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και της εθνικής οικονομίας συνολικά. Επιπλέον ο δημόσιος τομέας έχει μια μοναδική ευκαιρία. Να εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά τον πληροφοριακό του πλούτο και να αποτυπώσει την αξία που παράγει στην κοινωνία στο πλαίσιο των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης.

Δείτε επίσης: http://sterea.oengine.crowdapps.net/

Κατεβάστε το ενημερωτικό από εδώ.

Έργα σε χάρτη

Η πλατφόρμα Έργα σε χάρτη της Crowdpolicy είναι ένα σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση των έργων και των δράσεων του Δήμου. Στην ψηφιακή πλατφόρμα μπορούν να αποτυπώνονται, με γεωγραφική – πληροφοριακή αναφορά, τα τεχνικά έργα (π.χ. έργα γενικής ανάπλασης, οδοποιίας, πεζοδρομήσεων, πρασίνου, σχολικών κτηρίων, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, μνημείων, μελέτες χωροθέτησης κτηρίων, εποχιακά έργα κλπ.) και οι δράσεις (κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές, επιχειρηματικές κλπ.) του Δήμου, μαζί με τα στοιχεία προόδου τους.

Το σύστημα περιλαμβάνει δύο υποσυστήματα απεικόνισης των έργων και δράσεων του Δήμου: την εσωτερική (G-Internal) και την εξωτερική (G-External). Η πρώτη αφορά σε απεικόνιση για τα στελέχη του Δήμου για εσωτερική χρήση και η δεύτερη πρόκειται για μια απεικόνιση για το γενικό κοινό, με διαθέσιμα τα στοιχεία των έργων και δράσεων που θα επιλέγονται από τον Δήμο. Και για τις δύο απεικονίσεις της πλατφόρμας υπάρχει κοινή βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει ήδη καταχωρημένα στοιχεία σε βάση δεδομένων του Δήμου, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τις επιτόπιες καταχωρήσεις – καταγραφές των χρηστών.

Η εξωτερική απεικόνιση (G-External) επιτελεί το ρόλο προώθησης του έργου και είναι προσβάσιμη για το γενικό κοινό, με στόχο την ενημέρωση αυτού για τα έργα και τις δράσεις του Δήμου. Η πλατφόρμα έχει διαθέσιμα τα στοιχεία των έργων και δράσεων που επιλέγονται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα που εκτελούνται ή σχεδιάζονται στην περιοχή τους ή σε οποιοδήποτε σημείο τους ενδιαφέρει και έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης (rating) (η αξιολόγηση θα είναι με βαθμολόγηση με “αστεράκια” από το 1 ως το 5 – πολύ κακό ως άριστο, και θα εμφανίζεται προοδευτικά ο μέσος όρος βαθμολόγησης του έργου, ανάλογα με πόσοι χρήστες το έχουν αξιολογήσει) και σχολιασμού (commenting) (στο σχολιασμό θα υπάρχει για τον διαχειριστή ο μηχανισμός προέγκρισης του σχολίου, για την αποφυγή κακόβουλων και υβριστικών μηνυμάτων) αυτών των έργων και δράσεων.

Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν την πορεία επιλεγμένων έργων (μέσω της λίστας «my favourite works» που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν), καθώς και μπορούν να ενημερώνονται με τη λειτουργικότητα geo-alerting για οποιοδήποτε νέο έργο στην περιοχή τους ή στο προκαθορισμένο – επιλεγμένο σημείο ενδιαφέροντός τους (υπάρχει μηχανισμός ειδοποίησης του χρήστη με αποστολή mail σε αυτόν).

Citylab Δήμου

Πρόκειται για μια σύγχρονη δομή για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης που αποτελείται από ψηφιακή (ειδικοί δικτυακοί τόποι για την υποστήριξη των δράσεων και για οριζόντιες εφαρμογές) και φυσική υπόσταση (δημιουργίας ομάδας/-ων για την υποστήριξη των τοπικών δράσεων και ομάδας συντονισμού).

Δημιουργούμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα (στο παράδειγμα της υλοποίησης από εμάς της πρωτοποριακής πλατφόρμας synathina.gr) που επιτρέπει στο Δήμο να στηρίξει, διευκολύνει και αναδείξει τις ομάδες ενεργών πολιτών που ήδη με τις δράσεις τους (εθελοντισμού κλπ) βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της πόλης, καθώς και να παρακινήσει στη συγκρότηση νέων τέτοιων ομάδων.

Με την υλοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας, υπάρχουν οι δυνατότητες:

 • Χαρτογράφησης της δημιουργικής δραστηριότητας της πόλης
 • Αποτύπωσης της εθελοντικής δραστηριότητας της πόλης και καταγραφής δράσεων των ομάδων πολιτών
 • Διασύνδεσης της εθελοντικής δραστηριότητας από ομάδες και οργανώσεις πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου
 • Αποτύπωσης γεωγραφικής πληροφορίας για το κονωνικό έργο που παράγουν οι δομές του Δήμου σε επίπεδο γειτονιάς και σημείου παροχής της υπηρεσίας (π.χ. κοινωνική πρόνοια, υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ).

City Plus

To City Plus αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο Δήμος μπορεί να χαρτογραφήσει τη δημιουργική δραστηριότητα της πόλης και επιπλέον να αποτυπώσει γεωγραφικά πληροφορίες για το κοινωνικό έργο που παράγουν οι δομές του Δήμου σε επίπεδο γειτονιάς και σημείου παροχής της υπηρεσίας, όπως είναι η κοινωνική πρόνοια, υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κοκ. Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν επιτυχημένα για το Δήμο Αθηναίων μέσα από τη δράση “συνΑθηνά”, η οποία απέσπασε σε διεθνή διαγωνισμό 1.000.000 ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξή της (δείτε εδώ σχετικό link). Επιπλέον στην πλατφόρμα καταγράφονται εκδηλώσεις της πόλης καθώς και προτάσεις ή/και προβλήματα που θέλουν να αναδείξουν οι πολίτες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα City Plus έχει ως στόχο:

 • Τη χαρτογράφηση της δημιουργικής δραστηριότητας της πόλης.
 • Την αποτύπωση της εθελοντικής δραστηριότητας της πόλης και την καταγραφή δράσεων των ομάδων πολιτών.
 • Τη διασύνδεση της εθελοντικής δραστηριότητας από ομάδες και οργανώσεις πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Τη χαρτογράφηση σημείων κοινωνικής προσφοράς.
 • Την αποτύπωση ιδεών και προτάσεων από τους πολίτες.

Xρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας μπορεί να είναι:

 • Οι ομάδες πολιτών – η Κοινωνία Πολιτών (ΜΚΟ της πόλης).
 • Οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις νεολαίας της πόλης.
 • Οι νέοι που δραστηριοποιούνται σε δήμους, είναι μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, τοπικών οργανώσεων κλπ.
 • Οι κοινωνικές επιχειρήσεις του Δήμου.
 • Ο Δήμος
 • Κάθε δημότης – πολίτης ή επισκέπτης που έχει κάποια ιδέα – πρόταση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Α. Καταχώρηση δράσεων και ομάδων

Οι ομάδες πολιτών έχουν τη δυνατότητα, μέσω ειδικής φόρμας, να καταχωρούν δράσεις που σχετίζονται γύρω από λύσεις και δράσεις για το καλό της γειτονιάς τους ή της πόλης. Με τον ίδιο τρόπο καταχωρείται περιεχόμενο και από τις κοινωνικές επιχειρήσεις του Δήμου καθώς και από τις δομές που παράγουν κοινωνικό έργο. Οι δράσεις τοποθετούνται στο χάρτη συνοδευόμενες από πολλαπλά σχετικά στοιχεία και πληροφορίες. Κριτήριο δημοσίευσης της καταχώρησής τους αποτελεί  έμπρακτη εμπλοκή τους σε δραστηριότητες για το κοινό όφελος. Για να μπορέσουν να προβούν σε αυτή την καταχώρηση, θα πρέπει προηγουμένως να  έχουν συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής και να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους.

Β. Ενημέρωση για δράσεις και ομάδες

Μέσω της πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες. Παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού των δράσεων, είτε χρονολογικά σε λίστα είτε γεωγραφικά πάνω στο χάρτη, καθώς και η δυνατότητα αναζήτησης των δράσεων με τη χρήση φίλτρων που τις συνοδεύουν (όπως Θέμα,  Γειτονιά, Χρόνος).

Η Crowdpolicy έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει για τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης το hraklion plus, μέσω του οποίου Πολίτες και Φορείς υποβάλουν προτάσεις και ιδέες για θέματα που αφορούν το Δήμο.

Δείτε το heraklion plus εδώ.

gov BOT

To gov BOT αποτελεί chatbot μέσω της πλατφόρμας botakis της Crowdpolicy. Το chatbot μπορεί να εξυπηρετεί δημότες, επιχειρήσεις και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή να εξυπηρετηθεί σχετικά με θέματα που αφορούν τον Δήμο και την περιοχή. Τα chatbots έρχονται να δημιουργήσουν ακόμα ένα κανάλι επικοινωνίας, επιπρόσθετο, σε υφιστάμενα παραδοσιακά κανάλια, όπως είναι το τηλεφωνικό κέντρο, αυτοματοποιημένες φωνητικές πύλες, ιστοσελίδες, ticketing συστήματα κοκ.

Βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να είναι αρκετά έξυπνα, προσομοιάζουν συνομιλία με άνθρωπο, είναι ήδη “εγκαταστημένα” στο κινητό των χρηστών καθώς τρέχουν πάνω από υφιστάμενα λογισμικά γραπτής επικοινωνίας, όπως είναι ο facebook messenger, μπορούν να θυμούνται δεδομένα, επιλογές και προτιμήσεις και θα μπορούν στο μέλλον να εκτελούν εγχρήματες συναλλαγές. Όλα αυτά από ένα ενιαίο περιβάλλον σε φυσική γλώσσα, το οποίο μάλιστα ήδη υπάρχει στα κινητά των χρηστών. Τα chatbots μπορούν να λειτουργούν ως εναλλακτικό μέσο εξυπηρέτησης για τους δημότες.

Χωρίς chatbot ο χρήστης μπορεί να οδηγήσει τον browser κατευθείαν στο meteo.gr, στη συνέχεια να πληκτρολογήσει και να πάει στις προβλέψεις του καιρού ανάλογα με την πόλη που ενδιαφέρεται. Με το chatbot, ο χρήστης μπορεί με chat να ρωτήσει για τις τρέχουσες συνθήκες ή να ζητήσει πρόβλεψη καιρού και το bot θα απαντήσει στην ερώτηση. Αντίστοιχα, αντί κάποιος να μπει στο booking ή στο foursquare να βρει ξενοδοχεία, μπορεί να ρωτήσει το chatbot για ξενοδοχεία κοντά στην περιοχή του.

Δείτε περισσότερα:

Crowdbudget

To Crowd budget απευθύνεται σε Δήμους και Περιφέρειες και έχει εφαρμογή και για τον ιδιωτικό τομέα (π.χ Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης — CSR). Οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν και να ψηφίζουν τα έργα και τις δράσεις των οργανισμών και να έχουν δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησής τους όταν αυτές ξεκινήσουν να υλοποιούνται.

Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας μιας τέτοιας παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση

 • Αντίληψη της πολιτικής σημασίας από την ηγεσία. Δέσμευση
 • Θεσμική κατοχύρωση — Θεσμική συμβατότητα
 • Υποστήρξη του έργου από τα στελέχη. Ενεργή σημμετοχή στο σχεδιασμό της Παρέμβασης(Πληροφορική, Οικονομικές και Διοικητικές Διευθύνσεις)
 • Follow up — Accountability. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, ουσιαστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής
 • Επιβράβευση — Σχηματισμός ανθρώπινου δικτύου και κοινότητας υποστηρικτών της παρέμβασης
 • Εναρμόνιση με διεθνείς καλές πρακτικές και δίκτυα συνεργασίας (π.χ Open Government Partnership)
 • Κίνητρα. Ουσιαστικά ή κίνητρα ηθικής επιβράβευσης (π.χ gamification)
 • Τεχνολογική και επιχειρησιακή ανοικτότητα. Χρήση ανοικτών προτύπων που θα επιτυγχάνουν την συνεχή εξέλιξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Περισσότερα διαβάστε εδώ