Λύσεις για Τράπεζες

solutions for bank uncut image

Η εποχή του API και της PSD2

 

Τα API δημιουργούν τις προϋποθέσεις συνεργασίας των παραδοσιακών τραπεζών με τεχνολογικούς παρόχους. Το αποτέλεσμα είναι νέες υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι ψηφιακοί πελάτες και ένα μετασχηματισμένο εμπορικό μοντέλο.

i love apis image

Καθώς η τεχνολογία προχωράει και όλο και περισσότεροι χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών υιοθετούν το ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, οι Τράπεζες προσπαθούν να παρέχουν προϊόντα, λύσεις, εφαρμογές και συστήματα που ικανοποιούν τον ψηφιακό πελάτη.

Οι τράπεζες, ως οργανισμοί, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν από μόνες τους καινοτόμες νέες λύσεις. Παρόλα αυτά, η εσωτερική καινοτομία είναι δύσκολο θέμα και έχει αποδειχθεί οτι χρειάζεσαι συνήθως εξωτερική βοήθεια. Η εξωτερική βοήθεια έρχεται απλόχερα από τις καινοτόμες fintech εταιρίες, που προσπαθούν να αναπτύξουν νέα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, αλλά δεν έχουν τους πελάτες, κάτι που έχουν οι τράπεζες. Όλο αυτό είναι ένα innovation path που πρέπει να περπατήσει ο οργανισμός προκειμένου να ανέβει στο τρένο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Διαγωνισμοί καινοτομίας, hackathons, incubators, accelerators, startup as a company είναι λέξεις που πρέπει να αρχίσεις να λες…

 

“We are a technology company.” — Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein

Κάπου εδώ ξεδιπλώνεται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο μπορεί να επιταχύνει την ψηφιακή μετεξέλιξη μιας τράπεζας σε digital-enabled. Παράλληλα ανοίγεται και παράθυρο συνεργασίας με εταιρίες τεχνολογίας, finteh, startups, προγραμματιστές και ψηφιακές τράπεζες και υπηρεσίες σε όλον τον κόσμο.

Καταλύτης στην επιτάχυνση τέτοιων συνεργασιών είναι το μέσο επικοινωνίας μεταξύ της τράπεζας και των νέων υπηρεσιών, που είναι τα API. H Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών ή API από το Application Programming Interface είναι η διεπαφή των προγραμματιστικών διαδικασιών που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα, βιβλιοθήκη ή εφαρμογή προκειμένου να επιτρέπει να γίνονται προς αυτά αιτήσεις από άλλα προγράμματα ή/και ανταλλαγή δεδομένων.

Με βάση τα API δημιουργείται ένα νέο οικοσύστημα εφαρμογών με πολλαπλάσιες δυνατότητες για όσους συμμετέχουν. Η δημιουργία του οικοσυστήματος οδηγεί στη συνεργασία νέων εταιριών, προγραμματιστών και ειδικών στην τεχνολογία με την Τράπεζα, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας διεθνώς το επιχειρηματικό της μοντέλο.

 

api developer image

Τα API Developers Portals είναι ο ψηφιακός χώρος συνάντησης, τεκμηρίωσης και συνεργασίας των οργανισμών και των παρόχων τεχνολογίας.

Έτσι, από κοινού, και με τη βοήθεια των APIs, μπορούν να δημιουργηθούν νέα προϊόντα, εφαρμογές και λύσεις.

Αρκετές τράπεζες έχουν προχωρήσει στη δημιουργία API Developers portal και υποστηρίζουν τη διασύνδεση εφαρμογών τρίτων με τα συστήματά τους, παρέχοντας νέα εμπειρία στους πελάτες τους.

 

image

 

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2016 και τα κράτη μέλη είχαν περιθώριο να ψηφίσουν το σχετικό πλαίσιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2017.

Η επαναστατική αλλαγή που εισάγει η PSD2 στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο είναι ότι «ανοίγει» την αγορά και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, πέραν των τραπεζών. Ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών υπόκειντο μέχρι σήμερα σε ιδιαίτερα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις δύσκολες προϋποθέσεις εισόδου νέων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η νέα οδηγία, όμως, προβλέπει την αδειοδότηση τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό σημαίνει ότι καινοτόμες startup εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες ενιαίες λύσεις internet banking και mobile banking για όλες τις τράπεζες.

Ένα παράδειγμα είναι οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, οι οποίες θα συνδέονται με τους λογαριασμούς όλων των τραπεζών που διαθέτει κάποιος σε ένα μόνο app. Έτσι, θα μπορούμε να κάνουμε τις τραπεζικές μας συναλλαγές και να ενημερωνόμαστε για τα υπόλοιπά μας σε διάφορες τράπεζες μόνο από μία εφαρμογή.

Οι τράπεζες αναπτύσσουν εσωτερικά τις δικές τους λύσεις, είτε μέσω συνεργασιών –ή εξαγορών– καινοτόμων startups είτε με την ανάπτυξη ειδικών τμημάτων στη δομή τους. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά οι τράπεζες διοργανώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαγωνισμούς καινοτομίας – τα λεγόμενα hackahton.

Εκτιμάται ότι θα δούμε μια έκρηξη στην αγορά της ψηφιακής τραπεζικής από το 2018.

Η σημαντική αλλαγή που φέρνει η οδηγία PSD2 δεν είναι μόνο στο ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά και στο μοντέλο των τραπεζικών υπηρεσιών. Οι τράπεζες στρέφονται από τη συναλλακτική τραπεζική στην πελατοκεντρική τραπεζική.

Υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας για Τράπεζες

Η Crowdpolicy παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση υπηρεσιών ανοιχτής καινοτομίας για τις Τράπεζες και υλοποίησης καινοτόμων εφαρμογών που βασίζονται στην αρχιτεκτονική των APIs.

Στόχοι της προσέγγισής μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τραπεζών, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία, την ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με τη συμμετοχή του πλήθους.

Παράλληλα όμως, η μεθοδολογία που ακολουθούμε βασίζεται στη σταδιακή εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, στις συνεχείς μετρήσεις των πιλοτικών εφαρμογών και στις πολλαπλές επαναλήψεις μέχρι να επιτευχθεί το αποτέλεσμα.

Η προσέγγιση της Crowdpolicy για την ενίσχυση της καινοτομίας αποτελείται από:

 • Δημιουργία και ενίσχυση θεματικών οικοσυστημάτων επιχειρησιακής καινοτομίας (όπως είναι το fintech, agrotech, civictech, insurtech, martech, IoT, health κοκ).
 • Δημιουργία εργαστηρίων (citylabs για Δήμους) ή Innolabs (για επιχειρήσεις) με αντικείμενο το ideation και teams development.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών lean product development για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, agile και scrum για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών lean startup για την ενίσχυση νέων ομάδων, νέων επιχειρήσεων, startup και κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη μοντέλων κοινωνικής οικονομίας.
 • Διοργάνωση θεματικών διαγωνισμών καινοτομίας Crowdhackathons.
 • Ανάπτυξη MVPs για ομάδες, startups, επιχειρήσεις και φορείς MakeyourMVP.
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη και λειτουργία επιταχυντών (accelerators) και δομών για την ωρίμανση ομάδων και ιδεών.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών από το πλήθος (Crowd).

bootcamps – Innovation Labs

To bootcamp είναι ένα ολιγοήμερο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες (πχ στελέχη μιας Τράπεζας, υποψήφιες ομάδες για επιλογή σε επιταχυντή κοκ) με δομημένο τρόπο καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα με σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης, όπως είναι η lean, design thinking, agile κοκ.

Στόχος είναι να οργανωθούν σε ομάδες πέρα από τη στενή οργάνωση στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες και ιδέες και να μάθουν να δουλεύουν με νέες συνεργατικές lean μεθοδολογίες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα ώστε τα στελέχη ενός οργανισμού να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων, οι οποίες προάγουν την καινοτομία.

Στη διαδικασία του bootcamp οι συμμετέχοντες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος που θέλουν να λύσουν. Με κριτήρια την ανθρώπινη ανάγκη, την τεχνολογικά εφικτή υλοποίηση  και την επιχειρηματική βιωσιμότητα ανακαλύπτουν ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το προϊόν ή η υπηρεσία τους προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Τα bootcamps απευθύνονται σε στελέχη οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ως ένα πρώτο βήμα για την στρατηγική του οργανισμού προς έναν πιο agile τρόπο λειτουργίας, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας μέσα από βιώσιμα μοντέλα.

 

bootcamp image

 

 

Μαραθώνιοι Καινοτομίας Crowdhackathons

Η Crowdpolicy διοργανώνει τους διαγωνισμούς καινοτομίας Crowdhackathon με στόχο τη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών και επιχειρησιακών μοντέλων.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν “μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών” με κατεύθυνση διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτές συμμετέχουν νέοι, προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ιδέες και προτάσεις για να λύσει πρακτικά προβλήματα ή να φτιάξει ένα πιλοτικό καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετέχουν ενεργά φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας ανοιχτά δεδομένα προς αξιοποίηση.

Στη διάρκεια ενός crowdhackathon οι συμμετέχοντες, συζητούν ιδέες προς υλοποίηση με ειδικούς μέντορες που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο δημοφιλείς με στόχο την υλοποίησή τους ως εφαρμογές στο διαδίκτυο και σε κινητά τηλέφωνα (smartphones), καθώς και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Οι εφαρμογές που θα προκύψουν είναι διαθέσιμες ως opensource ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή δημόσιο, ο οποίος θα μπορεί να τις εξελίξει.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο το κοινό (crowd), για τον λόγο αυτό και το όνομα της διαδικασίας είναι crowdhackathon.

Κάθε crowdhackathon έχει έναν leader partner, ο οποίος έχει καλή τοποθέτηση στο θέμα που δουλεύουμε και γνωρίζει τα ειδικότερα θέματα. Σε συνεργασία μαζί του αλλά και με τους χορηγούς που υποστηρίζουν κάθε crowdhackathon, ορίζουμε τους στρατηγικούς στόχους πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε και διαμορφώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προβλημάτων που θέλουμε να λύσουμε. Οι προδιαγραφές βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και έτσι συνδιαμορφώνονται μέχρι την ημέρα της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

Τα έξοδα και τα βραβεία που δίνουμε παρέχονται από τους χορηγούς ενώ οι υποστηρικτές φροντίζουν για την επικοινωνία και διάχυση της δράσης. Σε κάθε crowdhachathon δίνονται αξιόλογα χρηματικά βραβεία, περίπου 10.000 ευρώ σε χρήματα στις 3 πρώτες ομάδες, ενώ παρέχονται από τους χορηγούς συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποστήριξη επιχειρηματικών σχημάτων – συνήθως – ή άλλες υπηρεσίες, όπως υποτροφίες μεταπτυχιακών κοκ.

Στα crowdhackathon υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε φαγητό, αναψυκτικά και στο τέλος πάρτυ με μπύρες. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο www.crowdhackathon.com .

Η Crowdpolicy έχει διοργανώσει μέχρι στιγμής 2 Crowdhackathon με θέμα το fintech στην Ελλάδα, για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας καθώς και ένα στην Κύπρο για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου.

Δείτε περισσότερα:

NBG i-bank #fintech crowdhackathon

Crowdhackathon fintech1 image

BoC hackathon #fintech

Η Τράπεζα Κύπρου διοργάνωσε τον 1ο μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών γύρω από καινοτόμες τεχνολογίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Fintech) στις 9, 10 και 11 Ιουνίου 2017 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία.

boc-hackathon

 

NGB i-bank #fintech 2 crowdhackathon

Στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου διοργανώθηκε ο δεύτερος μαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών NBG i-bank #fintech 2 crowdhackathon με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών στις τεχνολογίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (fintech).

Το NBG i-bank #fintech 2 crowdhackathon διοργανώθηκει από την Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη της Crowdpolicy, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Τράπεζας για την ανάπτυξη συνεργασιών με νέες, καινοτόμες και δημιουργικές εταιρίες και ομάδες στο χώρο του fintech.

Crowdhackathon fintech2 image

 

Κόμβοι καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Ο Κόμβος Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία που προωθεί την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελείται από έναν φυσικό χώρο που αναπτύσσονται δράσεις καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την υποστήριξη όσων συμμετέχουν.

Στόχος του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είναι η ωρίμανση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Παράλληλα είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος νεανικής επιχειρηματικότητας, ώστε μέσα από δράσεις και ενέργειες, οι νέοι άνθρωποι να παρακινούνται να αποκτούν δεξιότητες και να αναπτύσσουν ιδέες οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε νέες επιχειρήσεις.

Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγάλη ένταξη γνώσης και εξέλιξη των τεχνολογιών και των οικονομικών συστημάτων και δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς νέοι άνθρωποι να παρακολουθούν στενά αυτές τις τάσεις και να αναπτύσσουν ιδέες, και με τη βοήθεια εξειδικευμένων ενεργειών αυτές να μετασχηματίζονται σε εμπορικά μοντέλα, σε νέες επιχειρήσεις.

Η προσέγγιση της Crowdpolicy έχει ως στόχους:

 • Τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας για τους νέους δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες συνέχειας και βιωσιμότητας του προγράμματος.
 • Την προώθηση ιδεών, εφαρμογών, ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων για να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που να μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά.
 • Τη δικτύωση και αλληλεπίδραση με την αγορά και τη ζήτηση.

Ο κόμβος φέρνει κοντά νέες επιχειρήσεις, νέους με ιδέες και όραμα, επιχειρήσεις, έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και δικτυώνει την αγορά με φρέσκιες και καινοτόμες ιδέες. Από την αλληλεπίδραση αυτή κερδίζουν όλοι. Οι νέες ιδέες μπορεί να ωριμάσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν νέα προϊόντα, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίες, τα στελέχη αποκτούν τεχνογνωσία σε νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, προωθείται η αξιοποίηση και βέλτιστη διαχείριση σύγχρονων τάσεων της τεχνολογίας, όπως Internet of Things, Open Data, API economy και οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα προϊόντα αυτά στη λειτουργία τους ή τις λύσεις που παρέχουν σε πελάτες τους.

Ιδιαίτερα επιτυχημένα έργα της Crowdpolicy είναι ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Innovathens, o Κόμβος Καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΝΟΩ καθώς και ο επιχειρηματικός επιταχυντής της Εθνικής Τράπεζας be finnovative, στον οποίο ήδη τρέχει ο 2ος κύκλος.

Επιχειρηματικοί Επιταχυντές

Ο επιχειρηματικός επιταχυντής (business accelerator) έχει ως στόχο την υποστήριξη ομάδων (εντός ενός οργανισμού ή όχι) ώστε να αναπτύξουν μια ιδέα τους σε προϊόν (MVP) και να τις προετοιμάσει για να μετεξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ανάλογα με το μοντέλο, ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο του επιταχυντή, όπως είναι το fintech, ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, οι ασφάλειες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η ναυτιλία κοκ.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένη επιχειρηματική και τεχνολογική συμβουλευτική από στελέχη με εμπειρία, bootcamps για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων (skills), βελτίωση των ιδεών με μεθοδολογίες lean development, ανάπτυξη MVP και prototypes, συνεργασία με μέντορες και επιχειρήσεις και συνέργειες με επιταχυντές από το εξωτερικό.

Συνήθως κάθε κύκλος θα διαρκεί έξι (6) μήνες και συμμετέχουν από 5 έως 15 ομάδες ανά κύκλο. Βασικοί στόχοι του επιταχυντή είναι:

 • η τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών,
 • η ωρίμανση MVPs (Minimum Viable Products) και δημιουργία τελικών προϊόντων,
 • η στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων και APIs,
 • η δημιουργία κοινότητας και οικοσυστήματος,
 • η αξιοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και μαραθωνίων καινοτομίας,
 • η ωρίμανση επιχειρηματικών εγχειρημάτων ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν seed funding.

Οι επιταχυντές μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο επιχειρήσεων ώστε να αυτές να υποστηρίξουν ομάδες και συνέργειες με το δυναμικό οικοσύστημα των startups.

accelerator image

 

Community Activation

Αντικείμενο του Community Activation είναι η ενεργοποίηση του startup επιχειρηματικού οικοσυστήματος για τη χρήση του τραπεζικού API στην υλοποίηση εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές.

Το τραπεζικό API μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση συστημάτων και εφαρμογών από τρίτους κατασκευαστές, οι οποίοι μπορεί να είναι:

 • Εταιρίες που ήδη παράγουν εφαρμογές και λύσεις λογισμικού
 • Μεμονωμένοι προγραμματιστές
 • Startups
 • Fintechs
 • Άλλοι,

για την ολοκλήρωση των λύσεών τους και την ενσωμάτωση λειτουργικοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση του API.

Τέτοιες λύσεις μπορεί να απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές (C) ή επιχειρηματικούς πελάτες (B) και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών χρήσης, όπως:

 

 • Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για έλεγχο κίνησης λογαριασμού, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων (mobile banking, PFM) κοκ
 • Αυτοματοποίηση συναλλαγών με έξυπνους βοηθούς (bots)
 • Συστήματα πληρωμών και ψηφιακά POS
 • Έξυπνες εφαρμογές για επενδύσεις και wealth management
 • Κρυπτονομίσματα
 • Retail και peer2peer loans
 • Crowdfunding
 • Wallets / blockchain wallets
 • Ειδικές εφαρμογές για τομείς, όπως Δήμοι, Δημόσιο, αγροτικός τομέας, ναυτιλία, ενέργεια, υγεία, ασφάλειες κοκ.

Στόχος της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ώστε το οικοσύστημα να γνωρίσει τα API της Τράπεζας, να δουλέψει με το Developers Portal και το Sandbox, να δει παραδείγματα εφαρμογών και να χτίσει τις δικές του εφαρμογές με τα API της Τράπεζας.

Το community activation μπορεί να τρέχει συμπληρωματικά με την στρατηγική υλοποίησης των παραγωγικών APIs της Τράπεζας, καθώς δημιουργεί το απαραίτητο ενδιαφέρον και engagement με το οικοσύστημα για τη προσέλκυση εφαρμογών στο API app marketplace και τη χρήση των APIs από ολοένα και περισσότερες εφαρμογές.

Συνοπτικά, τα οφέλη τα οποία δημιουργούνται από το community activation είναι:

 

 • Δημιουργείται και συντηρείται δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασία με το οικοσύστημα
 • Υποστήριξη και συνεχές engagement με την κοινότητα
 • Τεχνολογική βελτίωση του API με βάση τα σχόλια της κοινότητας και τις απαιτήσεις που δημιουργούνται
 • Συμβολή στην τεχνολογική αναβάθμιση του API με βάση το εσωτερικό API Roadmap και δημιουργία αναβαθμισμένης υποδομής API Developers Portal

Εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα

API Developers Portal

Η Crowdpolicy μπορεί να υλοποιήσει τη στρατηγική για το API Developers Portal σε επίπεδο προσομοίωσης ή υλοποίησης παραγωγικών APIs με βάση το πρότυπο Open Banking και APIs τα οποία απαιτούνται για την PSD2.

 

Στόχος της προσέγγισης είναι η εικαστική και λειτουργική ολοκλήρωση της διάθεσης των παραγωγικών και Sandbox APIs της Τράπεζας με την υποστήριξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας community activation καθώς και ωρίμανσης για τη διαμόρφωση στρατηγικής API.

Η σχεδίαση του περιβάλλοντος γίνεται στην κατεύθυνση της επίτευξης των παρακάτω σημείων:

 • Η Τράπεζα δίνει άμεση απάντηση σε ερωτήματα και απαιτήσεις της κοινότητας και όσων ενδιαφέρονται να πειραματιστούν ή να χρησιμοποιήσουν τα παραγωγικά APIs.
 • Δημιουργείται μια νέα υπηρεσία – υποδομή της Τράπεζας προς το επιχειρηματικό οικοσύστημα, τις startups και τους developers.
 • Η Τράπεζα καινοτομεί με τεχνολογικές υλοποιήσεις υποδομών προς το επιχειρηματικό οικοσύστημα γύρω από το fintech καθώς και στο πλαίσιο των ευρύτερων τάσεων γύρω από  το API  economy.
 • Η συνολική προσέγγιση υλοποίησης του έργου μπορεί να υποστηρίξει την ωρίμανση απαραίτητων ενεργειών και στρατηγικής στόχευσης σχεδιασμού ως προς την PSD2.
 • Ωρίμανση στρατηγικής API με πρόσθετο στόχο τη δημιουργία οικοσυστήματος και την μελλοντική υλοποίηση ενός app fintech market place.
 • Ωρίμανση στρατηγικής υλοποίησης των productive – legacy APIs .

 

Η εταιρία μας έχει υλοποιήσει το API Developers Portal της Τράπεζας Κύπρου.


Χαρακτηριστικά υλοποίησης:

 • Node js
 • Mongo DB
 • Ανάπτυξη 5 endpoints βάσει PSD2
 • Oauth API
 • Transfer – payment API

Το API Developers Portal χρησιμοποιήθηκε από 140 developers καθώς και κατά τη διάρκεια του boc hackathon της Τράπεζας Κύπρου.
Σύνδεσμος: http://www.bocapi.net

Πλατφόρμα Donation Crowdfunding

H Crowdpolicy σχεδίασε και υλοποίησε το πληροφοριακό σύστημα donation crowdfunding act4Greece για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας (www.act4greece.gr).

 

Το act4greece είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας για την προώθηση σημαντικών έργων που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, λειτουργεί με τη στρατηγική συνεργασία φορέων και ιδρυμάτων στο πρότυπο της συμμετοχικής χρηματοδότησης “crowdfunding”.
Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του, βρίσκεται η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση απλών ανθρώπων, εταιρειών ή ΜΚΟ να συνεισφέρουν, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, με σκοπό να στηριχθούν δράσεις με προκαθορισμένο ποσό-στόχο και διάρκεια.

 

 

Από το Φεβρουάριο του 2016, το act4greece υποστήριξε 17 κοινωνικές δράσεις, κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερα από € 1,7 εκατ., συσπειρώνοντας απλούς πολίτες και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η Crowdpolicy συμμετείχε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος και της ψηφιακής πλατφόρμας www.act4greece.gr και υποστηρίζει τη λειτουργία της.

Πλατφόρμα Investment Crowdfunding i-fund

Η πλατφόρμα i-fund είναι η Investment Crowdfunding platform της Εθνικής Τράπεζας. Η Crowdpolicy υλοποίησε την εφαρμογή για λογαριασμό της Τράπεζας, η οποία διασυνδέεται μέσω APIs με τα συστήματα της Τράπεζας (λογαριασμοί, επενδυτική πλατφόρμα, πιστοποίηση κοκ).

 

 

Αυθεντικοποίηση χρηστών, oAuth, διασύνδεση με eIDAS

Οι διαδικασίες Know Your Customer (KYC) των τραπεζών μπορούν να διευκολύνουν την αυθεντικοποίηση των πολιτών για είσοδό τους σε άλλα συστήματα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει στους πολίτες οι οποίοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής μιας τράπεζας να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση σε συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οι οποίοι έχουν ενσωματώσει την συγκεκριμένη λειτουργικότητα.

Αντίστοιχοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται σήμερα ευρέως επιτρέποντας στους χρήστες να διασυνδέονται σε ένα δικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να εγγραφούν συγκεκριμένα σε αυτόν, αλλά εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία πρόσβασης που ήδη έχουν σε κάποια άλλη υπηρεσία όπως το Facebook, Twitter, Google Account, OpenID αλλά και στην Ελλάδα μέσω του taxisnet.

Έτσι όσοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής της επιλογής τους, θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να εισέλθουν ως πλήρως πιστοποιημένοι χρήστες στην ηλεκτρονική υπηρεσία της επιλογής τους, εύκολα και παρακάμπτοντας τα χρονοβόρα βήματα της αρχικής εγγραφής – τα οποία είναι αυτά που λειτουργούν και αποτρεπτικά για την υιοθέτηση μιας υπηρεσίας.

Τα οφέλη είναι πολύ μεγάλα, εφόσον στις κύριες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του κράτους, αποκτούν αμέσως πρόσβαση όσοι έχουν σήμερα εγγράφει σε μια υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (electronic identification, eID) και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πιστοποίησης (electronic Trust Services, ETS) είναι καίριας σημασίας για τις ασφαλείς διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές και είναι κεντρικά δομικά στοιχεία για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (Digital Single Market).

Ο κανονισμός της ΕΕ 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες πιστοποίησης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (Κανονισμός/Regulation eIDAS), που εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου του 2014 αποτελεί ορόσημο για την παροχή ενός κανονιστικού περιβάλλοντος για να ενεργοποιηθεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων, των πολιτών και των δημόσιων αρχών.

Ο Κανονισμός eIDAS θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο, στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (eBusiness) και στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ.

Τα eID (electronic identification) και eTS (electronic Trust Services), οι ηλεκτρονικές σφραγίδες, η ηλεκτρονική υπηρεσία παράδοσης, ηλεκτρονικές υπογραφές, χρονοσημάνσεις, διαδικασίες πιστοποίησης κοκ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις απαιτήσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κανονισμός eIDAS:

 • διασφαλίζει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα δικά τους εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (ηλεκτρονικές ταυτότητες) για να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπου είναι διαθέσιμη η χρήση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
 • δημιουργεί μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά για τα eTS, εξασφαλίζοντας ότι θα λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο και θα έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς με τις παραδοσιακές διαδικασίες που βασίζονται στο χαρτί.

Μόνο με την παροχή βεβαιότητας σχετικά με τη νομιμότητα όλων αυτών των υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα χρησιμοποιούν τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις ως τους φυσικούς τρόπους αλληλεπίδρασης τους.

Η Crowdpolicy έχει υλοποιήσει έργα σχετικά με αυθεντικοποίηση χρηστών και υλοποιεί για λογαριασμό εθνικών φορέων τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων με τον εθνικό κόμβο eIDAS (Transofmation of Greek e-Gov Services to Eidas Crossborder Services).