Λύσεις για Καινοτομία

innovation image

Εισαγωγή

Η Crowdpolicy διαθέτει ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Στόχοι της προσέγγισής μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των φορέων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία, την ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας με τη συμμετοχή του πλήθους. Παράλληλα όμως, η μεθοδολογία που ακολουθούμε βασίζεται στη σταδιακή εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, στις συνεχείς μετρήσεις των πιλοτικών εφαρμογών και στις πολλαπλές επαναλήψεις μέχρι να επιτευχθει το αποτέλεσμα.

Η προσέγγιση της Crowdpolicy για την ενίσχυση της καινοτομίας αποτελείται από:

 • Δημιουργία και ενίσχυση θεματικών οικοσυστημάτων επιχειρησιακής καινοτομίας (όπως είναι το fintech, agrotech, civictech, insurtech, martech, IoT, health κοκ).
 • Δημιουργία εργαστηρίων (citylabs για Δήμους) ή Innolabs (για επιχειρήσεις) με αντικείμενο το ideation και teams development.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών lean product development για ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, agile και scrum για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού.
 • Εφαρμογή μεθοδολογιών lean startup για την ενίσχυση νέων ομάδων, νέων επιχειρήσεων, startup και κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ανάπτυξη μοντέλων κοινωνικής οικονομίας.
 • Διοργάνωση θεματικών διαγωνισμών καινοτομίας Crowdhackathons.
 • Ανάπτυξη MVPs για ομάδες, startups, επιχειρήσεις και φορείς MakeyourMVP.
 • Σχεδιασμός, υποστήριξη και λειτουργία επιταχυντών (accelerators) και δομών για την ωρίμανση ομάδων και ιδεών.
 • Υποστήριξη των διαδικασιών από το πλήθος (Crowd).

bootcamps – Innovation Labs

To bootcamp είναι ένα ολιγοήμερο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες (πχ στελέχη μια επιχείρησης, υποψήφιες ομάδες για επιλογή σε επιταχυντή κοκ) με δομημένο τρόπο καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα με σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης, όπως είναι η lean, design thinking, agile κοκ.

Στόχος είναι να οργανωθούν σε ομάδες πέρα από τη στενή οργάνωση στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνολογίες και ιδέες και να μάθουν να δουλεύουν με νέες συνεργατικές lean μεθοδολογίες. Αυτό είναι το πρώτο βήμα ώστε τα στελέχη ενός οργανισμού να έρθουν σε επαφή και να κατανοήσουν σύγχρονες μεθοδολογίες ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων και προϊόντων, οι οποίες προάγουν την καινοτομία.

Στη διαδικασία του bootcamp οι συμμετέχοντες ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος που θέλουν να λύσουν. Με κριτήρια την ανθρώπινη ανάγκη, την τεχνολογικά εφικτή υλοποίηση  και την επιχειρηματική βιωσιμότητα ανακαλύπτουν ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το προϊόν ή η υπηρεσία τους προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Οι βασικές αρχές της μεθοδολογικής προσέγγισης είναι:

 1. Κατανόηση του προβλήματος
 2. Παρατήρηση των χρηστών
 3. Κατανόηση των ευρημάτων – αποτελεσμάτων
 4. Παραγωγή νέων ιδεών
 5. Δημιουργία πρωτοτύπου – πειραματισμός
 6. Δοκιμές, υλοποίηση, βελτίωση

 

Bootcamp image

 

Τα bootcamps απευθύνονται σε στελέχη οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ως ένα πρώτο βήμα για την στρατηγική του οργανισμού προς έναν πιο agile τρόπο λειτουργίας, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της αποτελεσματικότητας μέσα από βιώσιμα μοντέλα.

Μπορείτε να δείτε παρουσίαση ενός προγράμματος bootcamp του be finnovative εδώ.

 

bootcamp image

 

Μαραθώνιοι Καινοτομίας Crowdhackathons

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται ένα δυναμικό ανθρώπινο κεφάλαιο που ψάχνει δημιουργικές διεξόδους, να καινοτομήσει και να υποστηρίξει την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επιπλέον στην Ελλάδα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία σε εφαρμοσμένους τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να ωφεληθούν πολύ από τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές. Όμως το R&D των εταιριών φυσικά δεν επαρκεί, ιδίως με μειωμένα κόστη που απαιτείται να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι οργανισμοί να έχουν πρόσβαση σε έρευνα και καινοτομία, που μπορεί να βελτιώσει την αλυσίδα αξίας τους.

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό η Crowdpolicy διοργανώνει τους διαγωνισμούς καινοτομίας Crowdhackathon με στόχο τη δημιουργία πρότυπων εφαρμογών και επιχειρησιακών μοντέλων.

Τον Ιούνιο του 2015 διοργανώσαμε το 1ο Crowdhackathon για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής #apodeiksi με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σε συνέχεια αυτού και σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ διοργανώσαμε το Crowdhackathon με θέμα τις μεταφορές #transport, ενώ στις 17 και 18 Οκτωβρίου με την υποστήριξη του ΣΕΤΕ διοργανώσαμε αντίστοιχο crowdhackathon με θέμα τον Τουρισμό. Στη συνέχεια διοργανώσαμε Crowdhackathon με θέμα τις οικονομικές συναλλαγές (fintech) με την Εθνική Τράπεζα, με θέμα τις ασφάλειες ενώ στην Κύπρο διοργανώσαμε με την υποστήριξη της Προεδρίας το 1ο Crowdhackathon με θέμα τα ανοιχτά δεδομένα (opendata).

Οι δράσεις αυτές αποτελούν “μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών” με κατεύθυνση διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε αυτές συμμετέχουν νέοι, προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ιδέες και προτάσεις για να λύσει πρακτικά προβλήματα ή να φτιάξει ένα πιλοτικό καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία, ενώ παράλληλα καλούνται να συμμετέχουν ενεργά φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας ανοιχτά δεδομένα προς αξιοποίηση.

Στη διάρκεια ενός crowdhackathon οι συμμετέχοντες, συζητούν ιδέες προς υλοποίηση με ειδικούς μέντορες που συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγονται οι πιο δημοφιλείς με στόχο την υλοποίησή τους ως εφαρμογές στο διαδίκτυο και σε κινητά τηλέφωνα (smartphones), καθώς και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. Οι εφαρμογές που θα προκύψουν είναι διαθέσιμες ως opensource ώστε να αξιοποιηθούν στη συνέχεια από κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή δημόσιο, ο οποίος θα μπορεί να τις εξελίξει.

Σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο το κοινό (crowd), για τον λόγο αυτό και το όνομα της διαδικασίας είναι crowdhackathon.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για τα δύο πρώτα crowdhackathons που αποδεικνύουν την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στις δράσεις αυτές:

 • 256 προγραμματιστές – developers
 • 67 μέντορες
 • 28 εφαρμογές για την κοινωνία και την οικονομία
 • >500 αναφορές σε blogs, Social Media και ειδησιογραφικά portals
 • Υποστήριξη από αναγνωρισμένους φορείς, υπουργεία και εταιρείες όπως Google, ΟΑΣΑ, ΣΕΤΕ, Visa, Intrakat, Globo, Here, Goodys, IST Studies, IOBE, EKT, ΕΣΥΝΕ κοκ.

Κάθε crowdhackathon έχει έναν leader partner, ο οποίος έχει καλή τοποθέτηση στο θέμα που δουλεύουμε και γνωρίζει τα ειδικότερα θέματα. Σε συνεργασία μαζί του αλλά και με τους χορηγούς που υποστηρίζουν κάθε crowdhackathon, ορίζουμε τους στρατηγικούς στόχους πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε και διαμορφώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των προβλημάτων που θέλουμε να λύσουμε. Οι προδιαγραφές βγαίνουν σε δημόσια διαβούλευση και έτσι συνδιαμορφώνονται μέχρι την ημέρα της διοργάνωσης.

Η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν.

Τα έξοδα και τα βραβεία που δίνουμε παρέχονται από τους χορηγούς ενώ οι υποστηρικτές φροντίζουν για την επικοινωνία και διάχυση της δράσης. Σε κάθε crowdhachathon δίνονται αξιόλογα χρηματικά βραβεία, περίπου 10.000 ευρώ σε χρήματα στις 3 πρώτες ομάδες, ενώ παρέχονται από τους χορηγούς συμβουλευτικές υπηρεσίες για υποστήριξη επιχειρηματικών σχημάτων – συνήθως – ή άλλες υπηρεσίες, όπως υποτροφίες μεταπτυχιακών κοκ.

Στα crowdhackathon υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα, έχουμε φαγητό, αναψυκτικά και στο τέλος πάρτυ με μπύρες…

Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο www.crowdhackathon.com .

Κόμβοι καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

 

Ο Κόμβος Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία που προωθεί την καινοτομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελείται από έναν φυσικό χώρο που αναπτύσσονται δράσεις καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την υποστήριξη όσων συμμετέχουν.

Στόχος του κόμβου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας είναι η ωρίμανση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Παράλληλα είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος νεανικής επιχειρηματικότητας, ώστε μέσα από δράσεις και ενέργειες, οι νέοι άνθρωποι να παρακινούνται να αποκτούν δεξιότητες και να αναπτύσσουν ιδέες οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε νέες επιχειρήσεις.

Στη σημερινή εποχή υπάρχει μεγάλη ένταξη γνώσης και εξέλιξη των τεχνολογιών και των οικονομικών συστημάτων και δημιουργούνται συνεχώς ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς νέοι άνθρωποι να παρακολουθούν στενά αυτές τις τάσεις και να αναπτύσσουν ιδέες, και με τη βοήθεια εξειδικευμένων ενεργειών αυτές να μετασχηματίζονται σε εμπορικά μοντέλα, σε νέες επιχειρήσεις.

Η προσέγγιση της Crowdpolicy έχει ως στόχους:

 • Τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας για τους νέους δημιουργώντας ένα ενεργό δίκτυο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες συνέχειας και βιωσιμότητας του προγράμματος.
 • Την προώθηση ιδεώνεφαρμογών, ομάδων και νεοφυών επιχειρήσεων για να δημιουργηθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που να μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά.
 • Τη δικτύωση και αλληλεπίδραση με την αγορά και τη ζήτηση.

Ο κόμβος φέρνει κοντά νέες επιχειρήσεις, νέους με ιδέες και όραμα, επιχειρήσεις, έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και δικτυώνει την αγορά με φρέσκιες και καινοτόμες ιδέες. Από την αλληλεπίδραση αυτή κερδίζουν όλοι. Οι νέες ιδέες μπορεί να ωριμάσουν, να αναπτυχθούν και να δημιουργηθούν νέα προϊόντα, επιχειρήσεις και θέσεις εργασίες, τα στελέχη αποκτούν τεχνογνωσία σε νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, προωθείται η αξιοποίηση και βέλτιστη διαχείριση σύγχρονων τάσεων της τεχνολογίας, όπως Internet of Things, Open Data, API economy και οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα προϊόντα αυτά στη λειτουργία τους ή τις λύσεις που παρέχουν σε πελάτες τους.

Ιδιαίτερα επιτυχημένα έργα της Crowdpolicy είναι ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων Innovathens, o Κόμβος Καινοτομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΝΟΩ καθώς και ο επιχειρηματικός επιταχυντής της Εθνικής Τράπεζας be finnovative.

 

Crowdhackathon image

Από το Crowdhackathon Insurance μπροστά στο Innovathens

Επιχειρηματικοί Επιταχυντές

Ο επιχειρηματικός επιταχυντής (business accelerator) έχει ως στόχο την υποστήριξη ομάδων (εντός ενός οργανισμού ή όχι) ώστε να αναπτύξουν μια ιδέα τους σε προϊόν (MVP) και να τις προετοιμάσει για να μετεξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ανάλογα με το μοντέλο, ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ομάδες που συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο του επιταχυντή, όπως είναι το fintech, ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, οι ασφάλειες, οι μεταφορές, η ενέργεια, η ναυτιλία κοκ.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένη επιχειρηματική και τεχνολογική συμβουλευτική από στελέχη με εμπειρία, bootcamps για την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων (skills), βελτίωση των ιδεών με μεθοδολογίες lean development, ανάπτυξη MVP και prototypes, συνεργασία με μέντορες και επιχειρήσεις και συνέργειες με επιταχυντές από το εξωτερικό.

Συνήθως κάθε κύκλος θα διαρκεί έξι (6) μήνες και συμμετέχουν από 5 έως 15 ομάδες ανά κύκλο. Βασικοί στόχοι του επιταχυντλη είναι:

 • η τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη ανάπτυξης εφαρμογών,
 • η ωρίμανση MVPs (Minimum Viable Products) και δημιουργία τελικών προϊόντων,
 • η στρατηγική αξιοποίηση δεδομένων και APIs,
 • η δημιουργία κοινότητας και οικοσυστήματος,
 • η αξιοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και μαραθωνίων καινοτομίας,
 • η ωρίμανση επιχειρηματικών εγχειρημάτων ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσουν seed funding.

Οι επιταχυντές μπορούν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο επιχειρήσεων ώστε να αυτές να υποστηρίξουν ομάδες και συνέργιες με το δυναμικό οικοσύστημα των startups.

accelerator event

Σχετικά Corporate AcceleratorBusiness IncubatorSeed Accelerator .

Post meta

 • Entry date :
 • Author :