Με επίσκεψη σε Κάλυμνο και Λέρο, ολοκληρώθηκαν οι Επιτόπιες Έρευνες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιγαίου για το 2022

Ολοκληρώθηκαν, με επιτυχία και πολλά σημαντικά ευρήματα, οι “Επιτόπιες Έρευνες για το έτος 2022”, με την πρόσφατη επίσκεψη μελών της ερευνητικής ομάδας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου και της Crowdpolicy — ανάδοχο του έργου, αποτελούμενης από τις κα. Γεωργία Τσεβά και κα. Βασιλική Λιβανοπούλου, στα νησιά Κάλυμνο και Λέρο. Πριν τα συγκεκριμένα νησιά, μέλη της ερευνητικής ομάδας του Παρατηρητηρίου και της Crowdpolicy είχαν επισκεφθεί ακόμη 19 νησιά — Δήμους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, από τον Ιούλιο του 2022.

Οι επιτόπιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου” της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που υλοποιεί η Crowdpolicy ως ανάδοχος σε συνεργασία την CMT Προοπτική και την Exelixis και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στην Κάλυμνο, η ερευνητική ομάδα του Παρατηρητηρίου επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου όπου συνάντησε την κα. Καλλιόπη Εγγλέζου, Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας. Παράλληλα, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε 6 συνεντεύξεις με πολίτες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα. Συνολικά, αποτυπώθηκαν τα κύρια κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τον τοπικό πληθυσμό και επηρεάζουν την κοινωνική τους ένταξη όπως είναι η ανασφάλιστη εργασία. Αναδείχθηκε, επίσης, η σημαντική υποστήριξη που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας σε θέματα κοινωνικών παροχών και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στη Λέρο, η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε εστιασμένη συνέντευξη σε ομάδα (focus group) με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, κα. Μαρία Παυλίδη, Κοινωνική Λειτουργό και υπεύθυνη του Κέντρου Κοινότητας και κα. Μαρία Πανουτσοπούλου, Ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας, καθώς και συνεντεύξεις με 9 πολίτες που λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα. Σε αυτή την επιτόπια έρευνα, αναδείχθηκαν οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Λέρου, αλλά και οι προσπάθειες που γίνονται σε επίπεδο λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, οι οποίες είναι σημαντικό να υποστηριχθούν από ένα συνολικότερο πλαίσιο τοπικής ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα του συνόλου των επιτόπιων ερευνών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιγαίου με το πέρας της επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων. Η συνολική ερευνητική εργασία, η οποία πραγματοποιείται δεύτερη φορά από το Παρατηρητήριο αναμένεται να δώσει κρίσιμα συμπεράσματα που αφορούν τον κομβικό ρόλο των Κέντρων Κοινότητας αλλά και ευρύτερα τις προοπτικές κοινωνικής ένταξης στους Δήμους της Περιφέρειας. Όπως έχει αναδειχθεί συνολικά από την έρευνα είναι εξαιρετικά κρίσιμο να υποστηριχθούν έμπρακτα οι δομές κοινωνικής προστασίας που λειτουργούν σε κάθε νησί, καθώς και η βιωσιμότητα τους, λαμβάνοντας υπόψη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, τα οποία συχνά δυσχεραίνουν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για την Crowdpolicy να υλοποιεί αυτό το, στρατηγικής σημασίας, έργο και ευχαριστεί ιδιαίτερα τόσο τους συνεργάτες και την ομάδα έργου που κάνουν πραγματικότητα την ουσιαστική υλοποίηση του, όσο και όλους τους εκπροσώπους και στελέχη των φορέων που δραστηριοποιούνται στα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και έχουν αγκαλιάσει με το ενδιαφέρον τους το έργο.

Μείνετε συντονισμένοι για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Επιτόπιων Ερευνών του 2022 καθώς και για τις επόμενες ενέργειες του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ν. Αιγαίου!

Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερες πληροφορίες:

Post meta

  • Entry date :
  • Author :
  • Category : Blog