Ψηφιακός Βοηθός

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να…

Παρέχει στατικές πληροφορίες, όπως τις ώρες λειτουργίας ενός καταστήματος

Παρέχει δυναμικές πληροφορίες, όπως τον καιρό ή το απόθεμα ενός προϊόντος

Περιλαμβάνει διαδικασίες μάθησης (machine learning) και τεχνητής νοημοσύνης (AI)

Εκτελεί συναλλαγές, όπως παραγγελίες, αγορές, πληρωμές

Έχει τη δυνατότητα παρέμβασης από φυσικό πρόσωπο (agent)

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εύκολο και προσαρμοστικό

Με πλήρη πρόσβαση σε λειτουργίες και χαρακτηριστικά των προϊόντων του ψηφιακού βοηθού.

 • Ενσωμάτωση των αντίστοιχων υποδομών (servers, βάσεις δεδομένων, διαδικασία backup)
 • Λειτουργία της εφαρμογής Βack office / administration που υποστηρίζει την πλατφόρμα Botakis
 • Υποστήριξη στατιστικών δεδομένων
 • Διάθεση APIs και SDK για την ενσωμάτωση κώδικα τρίτων εφαρμογών μεσα από το panel διαχείρισης της εφαρμογής Back office / administration 
 • Πίνακας λογικής – ερωτήσεων και απαντήσεων 
 • Reporting μη απαντηθέντων ερωτήσεων και δυναμικός εμπλουτισμός one click
 • Εισαγωγή περιεχομένου μέσα από αρχεία CSV

 

ANALYTICS

Δυνατότητα παρακολούθησης των στατιστικών από διαχειριστικό περιβάλλον με στόχο την κατανόηση του traffic και τη συνεχή βελτίωση του ψηφιακού βοηθού.

 • Προβολή των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 
 • Live track των στατιστικών αποτελεσμάτων
 • Εξαγωγή αρχείων CSV
 • Most asked questions
 • Παρακολούθηση not handled answers

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΘΕΛΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΗΘΟ;